הסבר הרחבות – SCADA

picture13

Generate PDF, HTML, Word, Excel, and Printer reports automatically.

הוצאת דוחות תקופתיים והשוואה/חישוב פיננסי –
חישוב תאריכים פיננסים לפי – יום/חודש/שנה –
בניית אפליקציית דוחות לפי ביקוש הלקוח ולפי העיצוב –
אפשרות הדפסה – מדפסת מקומית –

 
 

picture1

Real-Time Trend data.

 גרפים ונתונים בזמן אמת – לדוגמא: מדידת טמפרטורה בזמן אמת –

אפשרות לבחירת תקופות –

בניית אפליקצייה והגדרות לפי צרכי הלקוח :עיצוב –

 
 

picture3

WPF HMI applications using Visual Studio or Expression Blend.

יצירת ויזואליזציה של התהליך וגישה מחדרי בקרה או משרד –

 !לפי צרכי הלקו,לצורך ויזואליזציה בלבד HMI בניית –

 חיבור כל המסכים בשטח למקום אחד ולבסיס נתונים –

 
 

picture14

Real-time alarm system.

 יצירת ויזואליזציה ותצוגה ידידותית ללקוח –

 זיהוי והתראת המערכת רגעים לפני התקלה –

היסטוריית תקלות לפי תקופות לצורך השוואה דרך בסיס נתונים –