(מודרניזציה (שידרוג מערכות

                       CIP מערכת

פיתוח מערכות אוטומציה לחיסכון באנרגיה

ee20

:חברתנו מציעה מגוון פיתרונות חכמים, המתאימות על פי דרישות הלקוח

(מערכות בקרה לחדרי קירור, פיקוח ושליטה על  (טמפ’, לחות –

 (מערכות בקרה למגדלי קירור, פיקוח ושליטה על (טמפ’, וויסות המים –

 .מערכות בקרה לבתי אריזה, מערכות לחיסכון באנרגיה –

 .איסוף והוצאת נתוני טמפרטורה –

 

.אנו מציעים את שירותנו משלבי ניהול הפרוייקט, אפיון הכולל הבנת הלקוח, דרישות ובניית מערכת בקרה וממשק אדם – מכונה

 .בנייה, חיבור והרצת המערכת בשטחי הלקוח על פי לוח זמנים מסודר

.לאנשינו ניסיון רב בתחום, בהתאם לדרישות הלקוח ניתן לשלב מערכות מקומיות אחרות