מערכת סקאדה מודרנית עבור בקרת מבנה

.בחברת עולם אוטומטי אנו מספקים עבור לקוחותינו את המגוון הרחב ביותר בתחום בקרת מבנים

,מערכת ניהול ושליטה בחברתנו מאפשרת ניהול כל מחזור החיים של הבניין ומערכותיו כמכלול יחיד

מספקת רמה מודרנית של פיקוד ושליטה על בסיס פלטפורמה חדשנית

כל המערכות של מבנה, מצבי הפעלה אופטימליים וצריכה כלכלית של משאבים חיצוניים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:בקרת מבנה

.פיקוד על אספקת חשמל ומעקבים

.פיקוד ושליטה על מערכות חימום, מים, אוורור ומיזוג אוויר

.פיקוד ושליטה על מערכות אזעקת אבטחה, אש וכיבוי אש

.פיקוד וניהול על מערכות עזר, נלווים של המבנה

.ניהול על מערכות מעקב, מידע ותקשורת

 

.שימו לב בבקשה ! בהתאם למשימות ודרישות הלקוח, ניתן בעזרת מערכת סקאדה לשנות ולהשלים 

.עלות מערכת סקאדה עבור בקרת מבנה תלויה במשתנים רבים, לכן ניתן לחשב אך ורק לאחר איפיון ודרישות לקוח במסודר

.למערכת סקאדה בסיסית יש לעבור לכאן