ומערכת בקרת תהליכים  SCADA אבטחת מערכת

 

 

עקרונות היסוד לאבטחת מערכות הניטור

.ובקרת תהליך, היא משימה מאתגרת הדורשת גישה מקיפה SCADA אבטחת מערכות

.כדי לפתור חששות ביטחוניות היום ובאותו זמן להיות מוכן לדרישות של מחר

:כדי לבצע משימה זו

. יש צורך לנקוט אמצעי אבטחה שונים, המותאמים למערכות הלקוח, אשר הוכיחו את עצמם לא פעם אחת –

. הסתכלות מבט חדשה לתוך מערך תקשורת הקיים ובניית טופולוגיית תקשורת חדשה, כמובן על בסיס דרישות הלקוח –

:עבודה זו מתבססת על העקרונות הבאים

. יצירת חזיונות, מושגים ואסטרטגיות –

. קביעת המטרה הסופית –

.הגדרת האמצעי להשגת חזון זה, ולאחר מכן לזהות את הבעיות הפוגעות בהשגת היעדים –

. נוהל במקרה של יישום מוצלח של עקרון הקודם, נוהל פעולות מרכזי יתאים את העדיפויות –

. פיקוח על כל התהליכים ביצור, המקושר לזמנים ויעדים –