תעשיית כימיקלים

עולם אוטומטי מציעים מערכות חיסכון באנרגיה עבור תעשיות השונות

אוטומציה תעשייתית - תעשיית הכימיה

.יש לשים תשובת לב רבה לבקרת התהליכים, מכניקה אינטגרציה ואוטומציה כולה בתעשייה הכימית

כיוון שהזרימה של תהליכים טכנולוגיים – כימיים, המורכבות, מהירות, רגישות וחריגות ביחס לתנאים

.שסוכמו, הנזק הסביבתי של אזור העבודה (דליפה, שריפה או פיצוץ), מסכנים את הסביבה במידה רבה

הבעיות של התעשייה הכימית ושל האוטומציה היא חוסר מידע על זרימת התהליכים המורכבים ביותר

של התעשייה הכימית, כמו גם הקושי בהשוואת הנתונים הזמינים, עבור ניתוח איכותי של התעשייה

.הכימית ושל החברה על מנת לייעל את ביצועיה

:בעזרת מעקב בקרת תהליכים מודרני וממוחשב, ניתן להגיע למספר יתרונות

היכולת לווסת את איכות המוצר בתעשייה הכימית של המפעל, בהתאם לדרישות הלקוח ועל פי לוחות

.הזמנים אשר הוגדרו

תקינות הציוד בתעשייה הכימית, מניעת כשלים בתעשייה, לספק פעולות תחזוקה מתוכננת ובזמן! על

.בסיס המידע הנמסר על ידי בקר ומערכת התראות

שיטות כימיות מאפשרות להשתמש במגוון של חומרים, כולל מגוון רחב של פסולת. כמה מהמפעלים

כימיים משתמשים בחומר גלם כימי, לביצוע עיבוד וההפקה של החומר, אשר באופן משמעותי מסבך את

.תהליך הייצור

כתוצאה משינויים כימיים לקבלת מוצרים עם תכונות הרצויות באופן ספציפי, יש דרישות גבוהות עבור

איכות חומרי גלם, כמו גם הכנת חומרי גלם. לכן, חייבת להיות שליטה מוחלטת על חומרי הגלם

.המשמשים בתעשייה הכימית, כבעלת חשיבות העליונה

רוב תהליכי הייצור הכימיים מתרחשים ללא הרף בתוך המפעל. ההמשכיות של זרימת תהליכים

.טכנולוגיים – כימיים דורשים יציבות בקווי הייצור ומעקב מתמיד על טמפרטורות ולחצים שונים

:מערכות אוטומציה מודרניות ואמינות תפסו מקום מאוד יציב וחשוב לידי מפעלים כימיים, ביניהם

 

.מפעלי פלסטיק, חומצה גופרתית, אציטילן, לטקס אקריל נטריל, סיבי פוליאמיד ניילון