עולם אוטומטי חברת מחשוב תעשייתי

עולם אוטומטי מציגה פתרונות הנדסיים
בעולם שכולו פיקוד ושליטה

 .תכונותיה ושימושים SCADA מהי מערכת 

SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition

, SCADA פיקוח, שליטה ואיסוף נתונים בעזרת
.היא השיטה המבטיחה ביותר כיום עבור ניהול אוטומטי, של מערכת אוטומציה. דינמיות ומסובכות – תהליכית, מצבים קריטיים ממבט בטיחותי
.על עקרונות השליטה ובקרה מתפתחות כיום מערכות אוטומציה בתעשיות רבות – אנרגיה, תחבורה, חלל וצבא ובמבנים ממשלתיים שונים
 .כתהליך ניהול, שליטה ומערכות מודרניות  SCADA תכונות מערכת
.נבנה במערכות, אשר בו חייב להיות נוכח אדם אחד לפחות, שהוא – המפעיל ומפקח התהליך SCADA תהליך –
.פותח עבור מערכות בהן חשיפה עלולה להוביל לאיבוד נתונים ושליטה קריטיים במיוחד או השלכות הרסניות SCADA תהליך –
.מפעיל המערכת בתעשייה כזו או אחרת, הוא אחראי על שליטת המערכת, אשר בתנאים רגילים לעתים דורשת הגדרת פרמטרים, על מנת להשיג ביצועים מיטביים
.השתתפות המפעיל בתהליך בקרתי, מתרחשת לעיתים רחוקות, במצבים קריטיים של תקלה – כשלים ומצבי חירום, בהם הוא אחראי על יצירת קשר עם אנר עם אנשים הממונים כגון – אחזקה, אבטחת מידע
:קיים כיום בתעשיות רבות כגון SCADA שימוש במערכות
.שליטה בהעברה והפצה של חשמל –
.תעשיות ייצור- מזון, כימיקלים, עץ, פלסטיק –
.שליטה במים ובהפצת המים בארץ –
.ייצור, הובלה והפצה של נפט וגז –
.שליטה בפרוייקטים סודיים- חלל וצבא –
.ניהול תחבורה – אוויר, רכבת, כביש, מים –