פרוייקטים מוכנים

עולם אוטומטי מציעים מערכות חיסכון באנרגיה עבור תעשיות השונות

בניית לוחות חשמל פיקוד ובקרה - מערכות לחיסכון באנרגיה, אחת הפעילויות העיקריות של החברה

צוות ניהול פרוייקטים מתמחה כגון ב: בניית לוחות חשמל, לוח בקרה, עמדות ופנלים למפעיל, כשבין כל הלוחות יש אינטגרציה וקשר ישיר, על מנת לתת מענה מהיר בעת התקלה בעזרת לוגיקה הדרגתית ומסודרת

מערכת לחסכון באנרגיה חשמלית פוטנציאל לחסכון עד 60%

10/10
!תמונה להמחשה בלבד

MS4060-V15     : לוח משולב חשמל ובקרה  

מערכת בקרת מיכל ערבוב :
      •    בקרת מהירות המשאבה. 
      •    בקרת ברזי מילוי נוזלים.
      •    בקרת ברזי ערבוב נוזלים.
      •    בקרת ברזי ריקון נוזלים.
      •    בקרת מפלס מיכל.
 
מפרט :

      •    ארון מתכת :

600×400×250 IP66 Nisco                                   

      •    מאמ″ת הזנה ראשי 1×16 אמפר.
      •    מסך מגע 7.
      •    8 כניסות דיגיטליות.
      •    6 יציאות דיגיטליות.

      •    כניסה אנלוגית לבקרת מפלס מיכל.

      •    מעגל כוח כולל :

VFD015EL / 1.5kW, 220V Single Phase                                 

תקשורת :

RS-485    •         

   RS-422             

RS-232    •         

אביזרי חשמל מבית :

ABB    •         

Wiedmuller    •         

אביזרי בקרה מבית :

Delta   •         

 

מערכת לחסכון באנרגיה חשמלית פוטנציאל לחסכון עד 60%

10/10
!תמונה להמחשה בלבד

MS4060-V14    : לוח משולב חשמל ובקרה  

מערכת בקרת מכונת ערבוב :
      •    בקרת מהירות החלזון. 
      •    בקרת ברזי מילוי נוזלים.
      •    בקרת ברזי מילוי מוצקים.
 
מפרט :

      •    ארון מתכת :

600×400×250 IP66 Nisco                                   

      •    מאמ″ת הזנה ראשי 1×16 אמפר
      •    מסך מגע 7.
      •    8 כניסות דיגיטליות.
      •    6 יציאות דיגיטליות.

      •    מעגל כוח כולל :

VFD015EL / 1.5kW, 220V Single Phase                                 

                          RS-485 Modbus Communication                                                   

אביזרי חשמל מבית :

ABB    •         

Wiedmuller    •         

אביזרי בקרה מבית :

Delta    •         

 

מערכת לחסכון באנרגיה חשמלית פוטנציאל לחסכון עד 60%

10/10
!תמונה להמחשה בלבד

MS4060-V18    : לוח משולב חשמל ובקרה  

מערכת בקרת מתקן חימום :
      •    בקרת מהירות המשאבה. 
      •    בקרת טמפרטורת מי חימום.
      •    בקרת ברזי חלוקת מי חימום     
      •    בקרת ברזי מילוי נוזלים למיכל.
      •    בקרת מפלס מיכל אנלוגית.
 
מפרט :

      •    ארון מתכת :

600×400×250 IP66 Nisco                                   

      •    מאמ″ת הזנה ראשי 1×16 אמפר.
      •    מסך מגע 7.
      •    כניסה מדידת טמפרטורה. 
      •    8 כניסות דיגיטליות.
      •    8 יציאות דיגיטליות.

      •    כניסה אנלוגית לבקרת מפלס מיכל.

      •    מעגל כוח כולל :

VFD015EL / 1.5kW, 220V Single Phase                                 

תקשורת :

RS-485    •         

   RS-422             

RS-232    •         

אביזרי חשמל מבית :

ABB    •         

Wiedmuller    •         

אביזרי בקרה מבית :

Delta   •         

 

מערכת לחסכון באנרגיה חשמלית פוטנציאל לחסכון עד 60%

10/10
!תמונה להמחשה בלבד

MS4060-V16    : לוח משולב חשמל ובקרה  

מערכת בקרת מיכל שמירה :
      •    בקרת מהירות המשאבה. 
      •    בקרת טמפרטורת המוצר.
      •    בקרת ברזי קירור\חימום.
      •    בקרת ברזי מילוי נוזלים.
      •    בקרת ברזי ערבוב נוזלים.
      •    בקרת ברזי ריקון נוזלים.
      •    בקרת מפלס מיכל אנלוגית.
 
מפרט :

      •    ארון מתכת :

600×400×250 IP66 Nisco                                   

      •    מאמ″ת הזנה ראשי 1×16 אמפר.
      •    מסך מגע 7.
      •    16 כניסות דיגיטליות.
      •    16 יציאות דיגיטליות.

      •    כניסה אנלוגית לבקרת מפלס מיכל.

      •    מעגל כוח כולל :

VFD015EL / 1.5kW, 220V Single Phase                                 

תקשורת :

RS-485    •         

RS-422    •         

RS-232    •         

אביזרי חשמל מבית :

ABB    •         

Wiedmuller    •         

אביזרי בקרה מבית :

Delta   •         

 

מערכת לחסכון באנרגיה חשמלית פוטנציאל לחסכון עד 60%

10/10
!תמונה להמחשה בלבד

MS4060-V19    : לוח משולב חשמל ובקרה  

מערכת בקרת מפסטר :
      •    בקרת מהירות משאבה. 
      •    בקרת טמפרטורת פסטור.
      •    בקרת PID לברז חימום מפסטר.     
      •    בקרת לחץ פסטור אנלוגית.
      •    בקרת מפלס מיכל פסטור.
      •    בקרת ברז מילוי מיכל.
      •    בקרת ברז החזרה למיכל.
 
מפרט :

      •    ארון מתכת :

600×400×250 IP66 Nisco                                   

      •    מאמ″ת הזנה ראשי 1×16 אמפר.
      •    מסך מגע 7.
      •    כניסה מדידת טמפרטורה. 
      •    כניסה אנלוגית למדידת לחץ .
      •    יציאה אנלוגית לבקרת ברז פרופורציונלי.
      •    16 כניסות דיגיטליות.
      •    14 יציאות דיגיטליות.

      •    מעגל כוח כולל :

VFD015EL / 1.5kW, 220V Single Phase                                 

תקשורת :

RS-485    •         

   RS-422             

RS-232    •         

אביזרי חשמל מבית :

ABB    •         

Wiedmuller    •         

אביזרי בקרה מבית :

Delta   •         

 

מערכת לחסכון באנרגיה חשמלית פוטנציאל לחסכון עד 60%

10/10
!תמונה להמחשה בלבד

MS4060-V13     : לוח משולב חשמל ובקרה  

מערכת בקרה לעמדות מילוי :
      •    בקרת שקילה. 
      •    בקרת מהירות המשאבה.
      •    בקרת ברז מילוי.
 
מפרט :

      •    ארון מתכת :

600×400×250 IP66 Nisco                                   

      •    מאמ″ת הזנה ראשי 1×16 אמפר.
      •    מסך מגע 7.
      •    ערוץ שקילה.
      •    8 כניסות דיגיטליות.
      •    4 יציאות דיגיטליות.

      •    יציאות ממסר.

      •    מעגל כוח כולל :

VFD015EL / 1.5kW, 220V Single Phase                                 

                          Industrial Ethernet Network                                                   

                          

                          RS-485 Modbus Communication                                                   

אביזרי חשמל מבית :

ABB    •         

Wiedmuller    •         

אביזרי בקרה מבית :

Delta    •         

 

מערכת לחסכון באנרגיה חשמלית פוטנציאל לחסכון עד 60%

10/10
!תמונה להמחשה בלבד

MS4060-V17    : לוח משולב חשמל ובקרה  

מערכת בקרת מיכל בישול :
      •    בקרת מהירות המשאבה. 
      •    בקרת טמפרטורת המוצר.
      •    בקרת טמפרטורת חימום.
      •    בקרת טמפרטורת קירור.
      •    בקרת ברזי קירור\חימום.
      •    בקרת ברזי מילוי נוזלים.
      •    בקרת ברזי ערבוב נוזלים.
      •    בקרת ברזי ריקון נוזלים.
      •    בקרת מפלס מיכל אנלוגית.
 
מפרט :

      •    ארון מתכת :

600×400×250 IP66 Nisco                                   

      •    מאמ″ת הזנה ראשי 1×16 אמפר.
      •    מסך מגע 7.
      •    3 כניסות מדידת טמפרטורה. 
      •    16 כניסות דיגיטליות.
      •    20 יציאות דיגיטליות.

      •    כניסה אנלוגית לבקרת מפלס מיכל.

      •    מעגל כוח כולל :

VFD015EL / 1.5kW, 220V Single Phase                                 

תקשורת :

RS-485    •         

   RS-422             

RS-232    •         

אביזרי חשמל מבית :

ABB    •         

Wiedmuller    •         

אביזרי בקרה מבית :

Delta   •         

 

מערכת לחסכון באנרגיה חשמלית פוטנציאל לחסכון עד 60%

10/10
!תמונה להמחשה בלבד

MS4060-V11   : לוח משולב חשמל ובקרה  

מערכת בקרת מכונת מילוי :
      •    בקרת מהירות מסוע
      •    בקרת מהירות המשאבה.
      •    בקרת 6 ראשי מילוי.
      •    בקרת 2 שערים.
      •    בקרת מפלס מיכל.
      
מפרט :

      •    ארון מתכת :

600×400×250 IP66 Nisco                                   

      •    מאמ″ת הזנה ראשי 1×16 אמפר.
      •    מסך מגע 7.
      •    16 כניסות דיגיטליות.
      •    14 יציאות דיגיטליות.

      •    2 מעגל כוח כולל :

VFD015EL / 1.5kW, 220V Single Phase                                 

                          RS-485 Modbus Communication                                                   

אביזרי חשמל מבית :

ABB    •         

Wiedmuller    •         

אביזרי בקרה מבית :

Delta    •         

 

מערכת לחסכון באנרגיה חשמלית פוטנציאל לחסכון עד 60%

10/10
!תמונה להמחשה בלבד

MS4060-V12    : לוח משולב חשמל ובקרה  

מערכת בקרת מתקן מילוי :
      •    בקרת שקילה ל 2 עמדות מילוי. 
      •    בקרת מהירות המשאבה.
      •    בקרת 2 ראשי מילוי.
      •    בקרת 4 ברזי מילוי.
      •    בקרת מפלס מיכל.
 
מפרט :

      •    ארון מתכת :

600×400×250 IP66 Nisco                                   

      •    מאמ″ת הזנה ראשי 1×16 אמפר.
      •    מסך מגע 7.
      •    2 ערוצי שקילה.
      •    16 כניסות דיגיטליות.
      •    14 יציאות דיגיטליות.

      •    6 יציאית ממסר.

      •    מעגל כוח כולל :

VFD015EL / 1.5kW, 220V Single Phase                                 

                          Industrial Ethernet Network                                                   

                          

                          RS-485 Modbus Communication                                                   

אביזרי חשמל מבית :

ABB    •         

Wiedmuller    •         

אביזרי בקרה מבית :

Delta    •